Onder “E-mail Manager” klikt u op “SPAM Filters”. Op deze pagina kunt u diverse filters instellen.U kunt e-mail blokkeren vanaf specifieke adressen, een geheel domein of e-mail waarin bepaalde woorden voorkomen, e-mails die te groot zijn, of de adult filter aanzetten die veelgebruikte adult-woorden tegenhoudt.Om een specifiek e-mailadres te blokkeren geeft u bij “Block By” E-mail aan en bij “Value” het e-mailadres dat geblokkeerd moet worden. Klik vervolgens op "Block" om het mailadres te blokkeren.Om een domein te blokkeren geeft u bij “Block By” Domain aan en bij “Value” het domeinnaam. Klik vervolgens op "Block om deze blokkade toe te voegen.Berichten die worden gezien als SPAM kunnen we verwijderen of door laten sturen naar de Ongewenste e-mail (spambox). In onderstaand voorbeeld laten we deze doorsturen naar de spambox.U kunt vanaf deze pagina ook een filter verwijderen.

Was dit artikel nuttig?
Annuleer
Dankuwel!