Onderhoud instellen
Zet de app in onderhoud zodat er geen meldingen naar de meldkamer worden gestuurd.

Klik in het menu onder de sectie "Algemeen" op "Overzicht locaties". Kies de betreffende werklocatie, en voeg een onderhoudsperiode toe door een tijdsduur en specifieke reden op te geven.

Dit zijn de opties voor het instellen van onderhoud:
Onmiddellijk in onderhoud met een vast aantal uren.
Bij "In onderhoud tot" geeft u een eindtijd op en start het onderhoud meteen.
Bij "Onderhoud in toekomst" geeft u een start en eindtijd in de toekomst op.

Vroegtijdig afbreken
Kies de locatie, druk op "Onderhoud", en verwijder de onderhoudperiode door op het minteken te drukken. Bevestig vervolgens met OK.
Was dit artikel nuttig?
Annuleer
Dankuwel!